Trust the process..

Trust the process..

I stort sätt alltid när jag målar har jag svårt att avluta projekt. Det finns två anledningar till detta, och de är på var sin sida av spektret kan man säga. Den ena är att jag blir så nöjd med min målning att jag är livrädd att fortsätta då jag tror att jag kommer förstöra…